tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน (Speed Boa) + ทัวร์รอบเกาะสมุย

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน (Speed Boa) + ทัวร์รอบเกาะสมุย 

 

รหัสทัวร์ :      SMAT 03 NR      วิธีการจอง
ประเภท :      แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน  
สถานที่ :      เกาะสมุย-อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง  
พาหนะ :      รถตู้ - Speed Boat      Tel. 086-8833219 / 082-4516667
วันบริการ :      เปิดบริการทุกวัน      Email : tns_holiday@hotmail.com
จำนวน :      ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป      Line ID : samuitour

     

 

วันแรกของการเดินทาง     เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย

--.-- น.     ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาด

             ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หลังจากจุด

             ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย

             และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหินอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณะภาพไปเป็น

             เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม...

             หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน ( Speed Boat )

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบ่อผุด ( ถึงท่าเรือมีบริการอาหารว่าง )

09.00 น.     ออกเดินทางจากเกาะสมุยด้วย Speed Boat มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะอ่างทอง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง )

10.00 น.     ถึงเกาะว่าวสนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังพร้อมชมฝูงปลาสีสวยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ (เกาะว่าวคือเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอ่างทองไปประมาณ 15 นาที )

11.00 น.     ล่องเรือชมความงามของหมู่เกาะต่างๆที่รวมอยู่ใน 42 เกาะ เช่น เกาะที่หน้าตาเหมือนสฟิ้งค์ คิงคิง ฯลฯ จนเดินทางมาถึงเกาะแม่เกาะเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวซึ่งสามารถมอง

                  เห็นเกาะทั้งหมด 42 เกาะได้ด้วยตาเปล่า พร้อมยังได้ชมทัศนียภาพของเกาะแม่เกาะที่แปลกพิศดารเพราะมีอ่างน้ำอยู่ในเกาะ 

12.30 น.     ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะวัวตาหลับ ( ที่ทำการอุทยาน ) หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถรีเลตด้วยการพายเรือคยัค ว่ายน้ำหรือพักผ่อนบนชายหาดที่สวยงาม

15.00 น.     ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ เดินทางกลับเกาะสมุย

16.00 น.     ถึงท่าเรือบ่อผุด รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง     พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.     เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์โรงแรม

12.00 น.     รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเกาะสมุย 

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้

* โรงแรมที่พัก ที่ท่านเลือก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

* ทัวร์รอบเกาะสมุย รถตู้ปรับอาหกาศ พนักงานขับรถ แบบส่วนตัว ( ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม )

* ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน อาหารที่ยง อาหารว่าง ( Speed Boat )

* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ( เฉพาะคนไทย ต่างชาติเพิ่ม 300 บาท / ท่าน )

* รถรับส่งที่เกาะสมุย ( ตามโปรแกรม )

* ไกด์ทัวร์ประจำเรือ

* ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

หมายเหตุ

 * โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล

* ทัวร์รอบเกาะสมุย สถานที่ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม

* รถรับและส่ง วันที่ทัวร์ทางทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น

* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ

* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.

* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


 

 ราคาเฉพาะทัวร์ไม่รวมโรงแรมที่พัก

ราคา  2,900 บาท / ท่าน

 


 

ราคาแพคเกจทัวร์รวมโรงแรม

 

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท    

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,400 -

2,800 -

2,200 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

4,900 -

2,800 -

2,200 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,600 -

2,800 -

2,200 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

4,400 -

2,800 -

2,200 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,600 -

2,800 -

2,200 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

CHAWENG BUDGET HOTEL

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,350 -

-

800 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,250 -

-

800 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

3,650 -

-

800 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

3,350 -

-

800 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,650 -

-

800 -

พักห้อง Standard Room  ที่อยู่ เฉวง ( ไม่ติดหาด )

 

SAMUI VERTICOLOR

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,250 -

-

900 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,250 -

-

900 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

3,350 -

-

900 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

3,250 -

-

900 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,350 -

-

900 -

พักห้อง Superior Studlo  ที่อยู่ เฉวง ( ไม่ติดหาด )

 

แอล รีสอร์ท

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,350 -

3,100 -

2,100 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

6,250 -

3,100 -

2,100 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

5,650 -

3,100 -

2,100 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,350 -

3,100 -

2,100 -

16 ก.ค. - 30 ส.ค.

5,650 -

3,100 -

2,100 -

พักห้อง Courtyard Studio   ที่อยู่ หาดเฉวง ( ติดหาด ตรงข้ามเซ็นทรัล สมุย )

 

CHAWENG COVE BEACH RESORT

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

4,250 -

2,600 -

1,000 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

5,450 -

2,600 -

1,000 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

4,650 -

2,600 -

1,000 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,250 -

2,600 -

1,000 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,650 -

2,600 -

1,000 -

พักห้อง Superior Room  ที่อยู่ หาดเฉวง ( ติดหาด )

 

เดอะสตาร์ เฉวง บีช รีสอร์ท

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กไม่มีเตียง 4-12
เด็กไม่มีเตียง 13 +
01 ก.ย. - 30 พ.ย.

5,400 -

2,600 -

3,350 -

01 ธ.ค. - 24 ธ.ค.

6,400 -

2,600 -

3,350 -

25 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,200 -

2,600 -

3,350 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย. / 1 ก.ค.-31 ส.ค.

6,400 -

2,600 -

3,350 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

5,400 -

2,600 -

3,350 -

พักห้อง Deluxe Stay + Balcony   ที่อยู่ หาดเฉวง

 

SAMUI RESOTEL BEACH RESORT

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

5,950 -

3,600 -

1,200 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,350 -

3,600 -

1,200 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

6,550 -

3,600 -

1,200 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,950 -

3,600 -

1,200 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,550 -

3,600 -

1,200 -

พักห้อง Superior Seaview Room  ที่อยู่ หาดเฉวง ( ติดหาด )

 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique