tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน

เกาะสมุย - ทัวร์เกาะเต่า - เกาะนางยวน

รหัสทัวร์ SMKT 01 NR

วิธีการจอง

ประเภท ทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน

***************************

สถานที่ เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน

***************************

พาหนาะ เรือ Speed

Tel.  086-8833219 / 082-4516667

วันบริการ เปิดบริการทุกวัน E-mail : tns_holiday@hotmail.com
จำนวน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป LINE ID :  naris2918

 

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เดินทางถึง เกาะสมุย
xx.xx

เดินทางถึงเกาะสมุย เข้าเช็ดอินโรงแรม........ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
06.30 รับประทานอาหารเช้า
07.30 รถรับจากโรงแรมที่พักเดินทางไปท่าเรือ
08.30 ถึงท่าเรือเช็ดอิน ลงชื่อประกัน และ รับประทานอาหารว่างตอนเช้า (ที่ท่าเรือ )
09.00 เรือออกเดินทางจากท่าเรือสู่เกาะเต่า
10.00 เดินทางถึงเกาะนางยวน สนุกกับการเล่นน้ำหรือขึ้นเขาจุดชุมวิว ( View Point )
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบนเกาะเต่า
13.00 เรืออออกเดินทางไปดำน้ำบริเวณอ่าวในเกาะเต่า ( จุดดำน้ำแล้วแต่ึคลื่นลมและสภาพอากาศ )
15.30 เดินทางออกจากเกาะนางยวน
16.30 ถึงท่าเทียบเรือเกาะสมุย ส่งท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม พักผ่อนสบายๆ เดินทางกลับ
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
* รถรับส่งโรงแรม วันที่ทำทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )
* ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
* มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
* ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน คนไทย
* โรงแรม ห้องพัก จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

 

หมายเหตุ
* โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
* รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ
* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.
* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม
* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ถ้าต้องการรถรับและส่งท่าเรือเกาะสมุยหรือสนามบินเกาะสมุยไปโรงแรม เพิ่ม 600 บาท/คัน นั่งได้ 10 ท่าน

 


 

ราคาแพ็คเกจทัวร์รวมโรงแรม

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,450 -

2,400 -

1,700 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

3,950 -

2,400 -

1,700 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,600 -

2,400 -

1,700 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,450 -

2,400 -

1,700 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

3,600 -

2,400 -

1,700 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

CHAWENG BUDGET HOTEL

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,250 -

-

1,600 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,150 -

-

1,600 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

3,550 -

-

1,600 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

3,250 -

-

1,600 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,550 -

-

1,600 -

พักห้อง Standard Room  ที่อยู่ เฉวง ( ไม่ติดหาด )

 

SAMUI VERTICOLOR

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,150 -

-

1,700 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,150 -

-

1,700 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

3,250 -

-

1,700 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

3,150 -

-

1,700 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,250 -

-

1,700 -

พักห้อง Superior Studlo  ที่อยู่ เฉวง ( ไม่ติดหาด )

 

แอล รีสอร์ท

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,350 -

3,100 -

2,100 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,250 -

3,100 -

2,100 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

4,650 -

3,100 -

2,100 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,350 -

3,100 -

2,100 -

16 ก.ค. - 30 ส.ค.

4,650 -

3,100 -

2,100 -

พักห้อง Courtyard Studio   ที่อยู่ หาดเฉวง ( ติดหาด ตรงข้ามเซ็นทรัล สมุย )

 

CHAWENG COVE BEACH RESORT

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

4,150 -

3,400 -

1,800 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

5,350 -

3,400 -

1,800 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

4,550 -

3,400 -

1,800 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,150 -

3,400 -

1,800 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,550 -

3,400 -

1,800 -

พักห้อง Superior Room  ที่อยู่ หาดเฉวง ( ติดหาด )

 

 

เดอะสตาร์ เฉวง บีช รีสอร์ท

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กไม่มีเตียง 4-12
เด็กไม่มีเตียง 13 +
01 ก.ย. - 30 พ.ย.

4,400 -

2,500 -

3,200 -

01 ธ.ค. - 24 ธ.ค.

5,400 -

2,500 -

3,200 -

25 ธ.ค. - 05 ม.ค.

7,300 -

2,500 -

3,200 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย. / 1 ก.ค.-31 ส.ค.

5,400 -

2,500 -

3,200 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

4,400 -

2,500 -

3,200 -

พักห้อง Deluxe Stay + Balcony   ที่อยู่ หาดเฉวง

 

SAMUI RESOTEL BEACH RESORT

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง 
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

5,850 -

4,500 -

1,900 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,250 -

4,500 -

1,900 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

6,400 -

4,500 -

1,900 -

01 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,850 -

4,500 -

1,900 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,400 -

4,500 -

1,900 -

พักห้อง Superior Seaview Room  ที่อยู่ หาดเฉวง ( ติดหาด )

 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique