tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน (เรือใหญ่)

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน  ATDT 01 NR

 

Angthong National Marine Park Tour (One Day)

 icon_promotion

 

หมู่เกาะที่สวยงามแห่หนึ่งในทะเลอ่าวไทย ได้รับสมญานามว่า  อ่างทองของอ่าวไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับรายการทัวร์แบบเช้าไปเย็นกลับของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะมุย หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 42 เกาะ เกาะอยู่ห่างจากเกาะสมุยทางทิศตะวันตก 25 กม. ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2523 ครอบคลุมเนื้อที่ 102 ตร.กม. ( เป็นน้ำทะเลถึง 84 ตร.กม. ) เกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุด และ เกาะท้ายเพลา สภาพของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน สูงชัน ( ยกเว้นเกาะพะลวย ) จุดสูงสุดของระดับน้ำทะเลปานกลางราว 396 ม. อยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ฝั่งมีความลึกเฉลี่ย 8-10 เมตร ได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ำตาปีสูง ทำให้น้ำทะเลมีความโปร่งใสน้อย แนวผาสูงชันบริเวณชายฝั่งมีถ้ำและโพรงหิน บางแห่งเป็นอุโมงค์ยาว และเป็นที่ทำรังของนกนางแอ่น ผืนป่าดงดิบแล้งครอบคลุมพื้นที่เกาะขนาดใหญ่ ลริเวณไหล่เขาและตามล่องลำธารมีพันธ์ไม้หายาก คือ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง ซึ่งพบเฉพาะเกาะวัวตาหลับและเกาะสามาส้า ภูมิประเทศเต็มไปด้วยเขาหินปุน สูงชัน สัตว์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็ก เช่น เต่าตนุ งูเหลือม นกแ๊ก เหยี่ยวแดง ลิงแสม รวมทั้งค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์ป่าที่พบเฉพาะเกาะวัวตาหลับเพียงแห่งเดียว

 

  

 

  

   

กำหนดการ

07.30 น.          รถตู้รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน

                       Pick up from your hotel to Nathon Pier.

08.30 น.          เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ช่วงเช้าเรามีบริการ ชา กาแฟ ขนมปัง ผลไม้ ไว้บริการท่านบนเรือ

                       Depart from Nathon Pier to Angthong National MarinePark, light breakfast is served on board.

10.00 น.          เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่าน

                       สามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยภายใน ถ้ำบัวโบก

                       จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทราย หรือ ดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชาวหาด

                       Boat arrives Angthong National Marine Park, visit "Koh Wau Ta Lap" island which located above a clean

                                       white and soft sandy beach. Climb up to a top viewpoint (approximately 262 meters from sea level) and

                                      about 500 meters walk to see a panoramic view of the surrounding 42 islands in the National Marine Park.

                                      Visit with beautiful stalagmite & stalactite formations, after that you can enjoy swimming & snorkeling.

12.30 น.          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมผลไม้

                       A delicious buffet lunch and fresh fruit is served on board.

13.30 น.          ชมปิเล๊ะ หรือ ทะเลใน หุบเขาที่งดงามแห่งหนึ่งในประเทศที่ เกาะแม่เกาะ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่าน

                       สนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง ท่านที่มีกิจกรรมพายเรือคยัค จะเริ่มพายคยัคชมความงามของแก่งหิน ลอดถ้ำ สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม

                       ของมวลหมู่เกาะอย่างใกล้ชิด จากนั้นก็เข้าชม ทะเลใน และสนุกสนานกับการว่ายน้ำ หรือ ดำน้ำดูปะการัง ตามอัธยาศัย ก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง

                       Make a stop at "Koh Mae Koh", enjoy kayaking around the islands to visit the fantastic view is Nature

                                       feature filled with the sea. Visit "Taley Nai" a Blue lagoon with beautiful emerald-green water by following

                                       steps, enjoy swimming, sunbathing and snorkeling.

15.30 น.          ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทอง ด้วยความประทับใจ ระหว่างทางเรามีบริการ เครื่องดื่มเย็น ๆ และขนมบนเรือ

                       Departure from Angthong National MarinePark, coffee, tea soft drinks and snacks is served on board.

17.00 น.          ถึงท่าเรือหน้าทอน รถตู้ปรับอากาศรับส่งท่านที่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

                       Arrive Nathon Pier Koh Samui and transfer you back to your hotel.

 


 

อัตราค่าบริการ

 

โปรแกรม A  ดำน้ำตื้น ดูปะการัง / Snorkeling & Sigh Seeing Tour  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 850 บาท ราคาเด็ก 4-11 ปี ราคาท่านละ 425 บาท

 

โปรแกรม B พายเรือคยัค ดำน้ำตื้นดูปะการัง / Kayking / Snorkeling & Sigh Seeing Tour  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 1,100 บาท ราคาเด็ก 4-11 ปี ราคาท่านละ 550 บาท

 


 

ราคานี้รวม 

* ค่าอาหารว่างตอนเช้า อาหารกลางวัน  อาหารว่างช่วงบ่าย

* ค่ารถรับและส่ง โรงแรมที่พัก - ท่าเรือ - โรงแรมที่พัก

* ค่าเรือนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมไกด์คอยดูแลบริการตลอดเส้นทาง

* ค่าหน้ากากดำน้ำ - เสื้อชูชีพ

* ค่าเรือหางยาวเข้าอุทยาน

* ค่าประกันภัยการดเินทางทางทะเล

 

ราคานี้ไม่รวม

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ  ผู้ใหญ้ 40 บาท เด็ก 20 บาท ( สำหรับคนไทย )  ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท ( สำหรับชาวต่างชาติ )

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  (กรณีออกบิล)

 

หมายเหตุ

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบ

                    เวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่

                                    อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และ

                       อาหารทะเลที่จัดให้มุสสลิมสามารถรับประทานได้                     

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  :  naris2918

  

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique