tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

ทัวร์ตกปลา เกาะสมุย

ทัวร์ตกปลา เกาะสมุย ( กลางวัน และ กลางคืน )

icon_promotion

 

การตกปลาเกาะสมุย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนสนใจ เราจะพาท่านไปตกปลาทะเล โดยเรือประมงที่ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมตกปลาโดยเฉพาะ หรือท่านที่ไม่มีอุปกรณ์ตกปลา ทางเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้ท่านทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เบ็ดตกปลา รอก เหยื่อ 

 

  

   

กำหนดการ ทัวร์ตกปลากลางวันจอยทัวร์  ( 09.00 - 16.30 )

09.00 น.     รถตู้รับจากโรงแรมมายังท่าเรือฃ

09.20 น.     เดินทางถึงท่าเรือ

09.30 น.     เรือออกเดินทางไปยังจุดตกปลาจุดแรกใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เปลี่ยนจุดตกปลาประมา๊ 2-3 จุด

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ถ้าลูกค้าตกปลาได้ทางพนักงานบนเรือจะทำเมนูปลาให้กับลูกค้าทสนพร้อมอาหารที่ทางบริษัทจัดให้

13.00 น.     เปลี่ยนสถานที่ตกปลา ให้เวลาลูกค้าตกปลาถึงเวลา

15.30 น.     หลังจากนั้นหยุดทำกิจกรรมตกปลาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนหรือลงไปเล่นน้ำทะเล

16.00 น.     เดินทางออกจากจุกตกปลา

16.30 น.     ถึงท่ารเือส่งลูกค้ากลับโรงแรมโดยสวัสดิภาะ

 

อัตราค่าบริการจอยทัวร์ / ท่าน ทัวร์ตกปลากลางวัน

ผู้ใหญ่  1,500  บาท

 

อัตราค่าบริการแบบเหมาลำตกปลากลางวัน

* จำนวน 1 ท่าน - 6 ท่าน ราคา 11,000 บาท / ลำ

* จำนวน 7 ท่าน - 10 ท่าน ราคา 13,000 บาท / ลำ

* จำนวน 11 ท่าน - 17 ท่าน ราคา 16,500 บาท / ลำ

* จำนวน18 ท่าน - 20 ท่าน ราคา 19,500 บาท / ลำ

 


 

กำหนดการ ทัวร์ตกปลากลางคืนจอยทัวร์  ( 18.00 - 03.00 )

18.00 น.     รถตู้รับจากโรงแรมายังท่าเรือ

18.30 น.     เดินทางถึงท่าเรือ

19.00 น.     เดินทางไปยังจุดตกปลาและตกหมึกจุดแรก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เปลี่ยนจุดตกปลาและตกหมึกประมาณ 2-3 จุด

21.00 น.     รับประทานอาหารค่ำเป็นแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ถ้าลูกค้าตกปลาและตกหมึกได้ทางพนักงานบนเรือจะทำเมนูปลาและหมึกให้กับลูกค้าทานพร้อมอาหารที่ทางบริษัทจัดให้

23.00 น.     เปลี่ยนที่สถานตกปลาและตกหมึก ให้เวลาลูกค้าตกปลาและตกหมึกถึง ตี 2

02.20 น.     เดินทางออกจากจุดตกปลาและตกหมึก

03.00 น.     ถึงท่าเรือส่งลูกค้ากลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

   

 

อัตราค่าบริการจอยทัวร์ / ท่าน ทัวร์ตกปลากลางคืน

ผู้ใหญ่  1,800  บาท 

อัตราค่าบริการแบบเหมาลำตกปลากลางวัน

* จำนวน 1 ท่าน - 6 ท่าน ราคา 12,000 บาท / ลำ

* จำนวน 7 ท่าน - 10 ท่าน ราคา 14,000 บาท / ลำ

* จำนวน 11 ท่าน - 17 ท่าน ราคา 18,500 บาท / ลำ

* จำนวน18 ท่าน - 20 ท่าน ราคา 21,500 บาท / ลำ

 


 

  

  

  

  

 

 

 

ราคานี้รวม

* รถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พักไปท่าเรือพระใหญ่ ( บางปอ / แม่น้ำ / บ่อผุด / เฉวง / ละไม / บางรักษ์ / เชิงมน )

* เรือนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

* อาหารเที่ยงและน้ำดื่ม น้ำอัดลม

* อุปกรณ์ตกปลา เสื้อชูชีพ

* เหยื่อปลาหมึก

* มัคคุเทศก์นำเที่ยว

* ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

ราคานี้รวม

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือที่ได้แจ้งไว้ในโปรแแกรม

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่ารถรับส่ง นอกเหนือจากโซน ที่แจ้ง ( จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท )

 

หมายเหตุ

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบ

                    เวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และ

                       อาหารทะเลที่จัดให้มุสสลิมสามารถรับประทานได้                     

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 082-4516667

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501     ID : naris2918

  

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique