tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

ทัวร์ตกปลา เกาะสมุย

ทัวร์ตกปลา เกาะสมุย ( กลาวัน และ กลางคืน )

icon_promotion

 

การตกปลาเกาะสมุย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนสนใจ เราจะพาท่านไปตกปลาทะเล โดยเรือประมงที่ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมตกปลาโดยเฉพาะ หรือท่านที่ไม่มีอุปกรณ์ตกปลา ทางเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้ท่านทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เบ็ดตกปลา รอก เหยื่อ 

 

  

   

กำหนดการ ทัวร์ตกปลากลางวัน  ( 09.00 - 17.00 )

09.00 น.     รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือพระใหญ่

10.00 น.     เดินทางเพื่อตกปลาบริเวณกึ่งกลางทะเล เกาะสมุยและเกาะพงัน

12.00 น.     พักรับประทานอาหารบนเรือ และสามารถนำปลาที่ตกได้มาทำอาหารทานได้

13.00 น.     พาท่านไปตกปลาบริเวณอื่นๆ เช่น เกาะส้ม เกาะสน

17.00 น.     เรือเข้าท่าพระใหญ่ ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ / ท่าน ทัวร์ตกปลากลางวัน

ผู้ใหญ่  1,500  บาท

 

 


 

กำหนดการ ทัวร์ตกปลากลางคืน  ( 18.00 - 02.00 )

18.00 - 19.00     รถรับท่านจากที่พักเดินทางสุ่ท่าเรือพระใหญ่

20.00 น.     เรือออกเดิรทางเพื่อไปตกปลาบริเวณกึ่งกลางระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน

22.00 น.     พักรับประทานอาหารบนเรือ และสามารถนำปลาที่ตกมาได้มาทำอาหารทานได้

23.00 น.     พาท่านไปตกปลาที่บริเวณอื่น เช่น เกาะส้ม เกาะสน

02.00 น.     เรือกลับเข้าท่าเรือพระใหญ่ ส่งท่านกลับที่พักดยสวัสดิภาพ

   

 

อัตราค่าบริการ / ท่าน ทัวร์ตกปลากลางคืน

ผู้ใหญ่  1,800  บาท 

 


 

อัตราค่าบริการแบบเหมาลำ

* จำนวน 1 ท่าน - 10 ท่าน ราคา 13,000 บาท / ลำ

* จำนวน 11 ท่าน - 20 ท่าน ราคา 20,000 บาท / ลำ

* จำนวน 21 ท่าน - 25 ท่าน ราคา 25,000 บาท / ลำ

 


 

  

  

  

  

 

 

 

ราคานี้รวม

* รถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พักไปท่าเรือพระใหญ่ ( บางปอ / แม่น้ำ / บ่อผุด / เฉวง / ละไม )

* เรือนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

* อาหารและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ขนม

* อุปกรณ์ตกปลา เสื้อชูชีพ

* มัคคุเทศก์นำเที่ยว

* ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

ราคานี้รวม

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือที่ได้แจ้งไว้ในโปรแแกรม

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่ารถรับส่ง นอกเหนือจากโซน ที่แจ้ง ( จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท )

 

หมายเหตุ

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบ

                    เวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และ

                       อาหารทะเลที่จัดให้มุสสลิมสามารถรับประทานได้                     

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 095-9481299 / 061-6253265

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501     ID : samuitour

  

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique