tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน + ทัวร์รอบเกาะสมุย

 เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน - ทัวร์รอบเกาะสมุย - รถรับส่ง

 

รหัสทัวร์   :   SMKT 02 NR                                  วิธีการจอง

ประเภท    :   แพ็คเกจ 3 วัน 2 คิน                              -

สถานที่    :   เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน                   -

พาหนะ    :   รถตู้ - เรือสปีด                                   Tel. 095-9481299 / 086-8833219

วันบริการ :    เปิดบริการทุกวัน                                  Email : tns_holiday@hotmail.com

จำนวน    :   ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป                               LIND ID : samuitour หรือ naris2918

 

 

วันแรกของการเดินทาง     เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย

--.-- น.     ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาด

             ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หลังจากจุด

             ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย

             และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหินอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณะภาพไปเป็น

             เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม...

             หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน (Speed Boat จอยทัวร์ ) 

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ

08.30 น.     ถึงท่าเรือ เช็ดอิน เซ็นชื่อประกันภัย และรับประทานอาหารว่าง  ( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม  )

09.00 น.     เรือออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน

10.00 น.     เดินทางถึงเกาะนางยวน ดำน้ำ อาบแดด ขึ้นจุดชมวิว

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงที่ เกาะเต่า ( บุฟเฟ่ต์ )

13.00 น.     เดินทางไปดำน้ำอ่าวรอบเกาะเต่า ที่ดำน้ำขึ้นอยู่กับคลื่นลมและสภาพอากาศ

15.30 น.     เดินทางออกจากเกาะนางยวน กลับเกาะสมุย

16.30 น.     ถึงท่าเรือเกาะสมุย รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง     พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.     เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์โรงแรม

12.00 น.     รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเกาะสมุย 

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้

* โรงแรมที่พัก ที่ท่านเลือก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

* ทัวร์รอบเกาะสมุย รถตู้ปรับอาหกาศ พนักงานขับรถ ( ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม )

* ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารที่ยง อาหารว่าง

* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ( เฉพาะคนไทย ต่างชาติเพิ่ม 100 บาท / ท่าน )

* รถรับส่งที่เกาะสมุย ( ตามโปแกรม )

* ไกด์ทัวร์ประจำเรือ

* ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

หมายเหตุ

 * โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล

* ทัวร์รอบเกาะสมุย สถานที่ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม

* รถรับและส่ง วันที่ทัวร์ทางทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น

* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ

* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.

* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


 

 ราคาเฉพาะทัวร์ไม่รวมโรงแรมที่พัก

ราคา  2,900 บาท / ท่าน

 

 

ราคาแพคเกจทัวร์รวมโรงแรม

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,800 -

2,200 -

1,500 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

4,300 -

2,200 -

1,500 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,000 -

2,200 -

1,500 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,800 -

2,200 -

1,500 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,000 -

2,200 -

1,500 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

LUB D KOH SAMUI

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 24 ธ.ค.

4,700 -

-

1,500 -

25 ธ.ค. - 03 ม.ค.

7,000 -

-

1,500 -

04 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,500 -

-

1,500 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

4,700 -

-

1,500 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,500 -

-

1,500 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Pattra vill Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 19 ธ.ค.

3,950 -

3,000 -

1,700 -

20 ธ.ค. - 15 ม.ค.

4,650 -

3,000 -

1,700 -

16 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,200 -

3,000 -

1,700 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,950 -

3,000 -

1,700 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,200 -

3,000 -

1,700 -

พักห้อง Deluxe Room   ที่อยู่ มะเร็ต ละไม

 

 Samui Palm Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 23 ธ.ค.

4,300 -

 2,100 -

1,500 -

24 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,800 -

 2,100 -

1,500 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,300 -

 2,100 -

1,500 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,700 -

 2,300 -

1,500 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

7,200 -

 2,300 -

1,500 -

01 ก.ย. - 31 ต.ค.

5,700 -

 2,300 -

1,500 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 

 Celes Beachfront Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 23 ธ.ค.

5,300 -

2,300 -

1,600 -

24 ธ.ค. - 05 ม.ค.

5,800 -

2,300 -

1,600 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,300 -

2,300 -

1,600 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

6,600 -

2,500 -

1,600 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

8,600 -

2,500 -

1,600 -

01 ก.ย. - 31 ต.ค.

6,600 -

2,500 -

1,600 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 .

Casa de mar Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
1 ธ.ค. 63 - 31 ต.ค. 64
พักห้อง Superior      ที่อยู่ หาดเฉวง
4,200 - 2,100 - 1,500 -

 

 Sheraton Samui Resort

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 21 ธ.ค.

8,300 -

-

2,000 -

22 ธ.ค. - 05 ม.ค.

15,200 -

-

2,000 -

06 ม.ค. - 28 ก.พ.

9,600 -

-

2,000 -

01 มี.ค. - 14 ก.ค.

8,500 -

-

2,000 -

15 ก.ค. - 31 ส.ค.

11,900 -

-

2,000 -

พักห้อง Superior Room ที่อยู่ หาดเฉวงน้อย

   


 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique