tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน + ทัวร์รอบเกาะสมุย

 เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน - ทัวร์รอบเกาะสมุย - รถรับส่ง

 

รหัสทัวร์   :   SMKT 02 NR                                  วิธีการจอง

ประเภท    :   แพ็คเกจ 3 วัน 2 คิน                              -

สถานที่    :   เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน                   -

พาหนะ    :   รถตู้ - เรือสปีด                                   Tel. 086-8833219 / 095-9481299 

วันบริการ :    เปิดบริการทุกวัน                                  Email : tns_holiday@hotmail.com

จำนวน    :   ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป                               LIND ID : samuitour

 

 

วันแรกของการเดินทาง     เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย

--.-- น.     ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาด

             ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หลังจากจุด

             ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย

             และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหินอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณะภาพไปเป็น

             เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม...

             หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์

08.30 น.     ถึงท่าเรือ เช็อิน รับอุปกรณ์ และรับประทานอาหารว่าง  ( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม  )

09.00 น.     เรือออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน

10.10 น.     เดินทางถึงเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง เกาะเต่า

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงที่ เกาะเต่า

13.00 น.     เดินทางสู่เกาะนางยวนลงดำน้ำดูปะการัง หรือ ปีนเขาขึ้นจุดชมวิวเกาะนางยวน

15.00 น.     เดินทางออกจากเกาะนางยวน กลับเกาะสมุย

16.30 น.     ถึงท่าเรือเกาะสมุย รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง     พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.     เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์โรงแรม

12.00 น.     รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเกาะสมุย 

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้

* โรงแรมที่พัก ที่ท่านเลือก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

* ทัวร์รอบเกาะสมุย รถตู้ปรับอาหกาศ พนักงานขับรถ ( ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม )

* ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารที่ยง อาหารว่าง

* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ( เฉพาะคนไทย ต่างชาติเพิ่ม 100 บาท / ท่าน )

* รถรับส่งที่เกาะสมุย ( ตามโปแกรม )

* ไกด์ทัวร์ประจำเรือ

* ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

หมายเหตุ

 * โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล

* ทัวร์รอบเกาะสมุย สถานที่ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม

* รถรับและส่ง วันที่ทัวร์ทางทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น

* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ

* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.

* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


 

 ราคาเฉพาะทัวร์ไม่รวมโรงแรมที่พัก

ราคา  2,900 บาท / ท่าน

 

 

ราคาแพคเกจทัวร์รวมโรงแรม

  

 Amarin Samui Hotel

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ม.ค. - 15 ธ.ค.

3,800 -

2,200 -

1,500 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค. 4,400 - 2,200 - 1,500 -
พักห้อง Studio   ที่อยู่ แม่น้ำ

 

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,100 -

2,600 -

1,500 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

4,900 -

2,600 -

1,500 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,300 -

2,600 -

1,500 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

4,100 -

2,600 -

1,500 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,300 -

2,600 -

1,500 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

 Al's Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,200 -

2,800 -

1,600 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,900 -

2,800 -

1,600 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

5,500 -

2,800 -

1,600 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,200 -

2,800 -

1,600 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,500 -

2,800 -

1,600 -

พักห้อง  Courtyard Deluxe     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Verticolor

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,900 -

-

1,400 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,900 -

-

1,400 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,000 -

-

1,400 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

3,900 -

-

1,400 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,000 -

-

1,400 -

พักห้อง Superior Studio      ที่อยู่ เฉวง

 

Amity Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 15 ธ.ค.

4,300 -

2,400 -

1,500 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค.

5,000 -

2,400 -

1,500 -

16 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,700 -

2,400 -

1,500 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

4,300 -

2,400 -

1,500 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,700 -

2,400 -

1,500 -

พักห้อง House   ที่อยู่ หาดละไม

 

Malibu Koh Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 19 ธ.ค.

5,500 -

2,400 -

1,600 -

20 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

-

 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

5,800 -

2,400 -

1,600 -

16 เม.ย. - 14 ก.ค.

5,500 -

2,400 -

1,600 -

15 ก.ค. - 15 ก.ย.

5,800 -

2,400 -

1,600 -

พักห้อง  Superior Cottage     ที่อยู่ หาดเฉวง

  

 Samui Palm Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

4,800 -

 -

1,500 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

 -

-

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

6,100 -

 -

1,500 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,800 -

 -

1,500 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

6,100 -

 -

1,500 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

4,800 -

 -

1,500 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

   

 Chaweng Cove Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

4,900 -

3,200 -

1,600 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

6,100 -

3,200 -

1,600 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,300 -

3,200 -

1,600 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

4,900 -

3,200 -

1,600 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,300 -

3,200 -

1,600 -

พักห้อง Superior Room      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Celes Beachfront Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

6,400 -

2,600 -

1,700 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

-

-

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

8,900 -

2,600 -

1,700 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

6,400 -

2,600 -

1,700 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

8,900 -

2,600 -

1,700 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

6,400 -

2,600 -

1,700 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

  

Al's Laemson Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,500 -

3,200 -

1,600 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

6,300 -

3,200 -

1,600 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

5,800 -

3,200 -

1,600 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,500 -

3,200 -

1,600 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,800 -

3,200 -

1,600 -

พักห้อง  Deluxe Villa     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Casa de mar Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,900 -

3,100 -

1,600 -

21 ธ.ค. - 06 ม.ค.

7,400 -

3,100 -

1,600 -

07 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,400 -

3,100 -

1,600 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

5,900 -

3,100 -

1,600 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,400 -

3,100 -

1,600 -

พักห้อง Superior      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Buri Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

6,600 -

4,200 -

1,800 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,800 -

4,200 -

1,800 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

7,200 -

4,200 -

1,800 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

6,600 -

4,200 -

1,800 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

7,200 -

4,200 -

1,800 -

พักห้อง Deluxe Room      ที่อยู่ หาดแม่น้ำ

 

 Samui Resotel Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

6,600 -

4,200 -

1,800 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

9,000 -

4,200 -

1,800 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

7,200 -

4,200 -

1,800 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

6,600 -

4,200 -

1,800 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

7,200 -

4,200 -

1,800 -

พักห้อง Superior Sea View Room     ที่อยู่ หาดเฉวง

 


 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique