tns_holiday@hotmail.com
061-4695166 / 086-8833219   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน

เกาะสมุย - ทัวร์เกาะเต่า - เกาะนางยวน

รหัสทัวร์ SMKT 01 NR

วิธีการจอง

ประเภท ทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน

***************************

สถานที่ เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน

***************************

พาหนาะ เรือ Speed

Tel. 086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166

วันบริการ เปิดบริการทุกวัน E-mail : tns_holiday@hotmail.com
จำนวน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป LINE ID :  tnsholiday 

 

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เดินทางถึง เกาะสมุย
xx.xx

เดินทางถึงเกาะสมุย เข้าเช็ดอินโรงแรม........ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
06.30 รับประทานอาหารเช้า
07.30 รถรับจากโรงแรมที่พัก
08.00 รับตั๋วและอุปกรณ์ รับประทานอาหารว่างตอนเช้า (ที่ท่าเรือ )
08.30 เดินทางจากท่าเรือสู่เกาะเต่า
10.00 เดินทางถึงท่าเรือเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง-เกาะเต่า
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบนเกาะเต่า
13.00 เดินทางสู่เกาะนางยวน ลงดำน้ำดูปะการังหรือปีนเขาดูจุดมวิวที่เกาะนางยวน
15.00 เดินทางออกจากเกาะนางยวน
16.30 ถึงท่าเทียบเรือเกาะสมุย ส่งท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม พักผ่อนสบายๆ เดินทางกลับ
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่งโรงแรม วันที่ทำทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )
ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
โรงแรม ห้องพัก จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ
เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม
ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถ้าต้องการรถรับและส่งท่าเรือเกาะสมุยหรือสนามบินเกาะสมุยไปโรงแรม เพิ่ม 600 บาท/คัน นั่งได้ 10 ท่าน

 

ราคาแพคเกจทัวร์รวมโรงแรม

Orchid Residdnce 2     

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,000 -

2,200 -

1,500 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

3,400 -

2,200 -

1,500 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

3,200 -

2,200 -

1,500 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

3,000 -

2,200 -

1,500 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,200 -

2,200 -

1,500 -

พักห้อง  Deluxe Courtyard     ที่อยู่ เฉวงติดถนนคนเดินเฉวง

 

 

 Amarin Samui Hotel    

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ม.ค. - 15 ธ.ค.

2,700 -

2,000 -

1,400 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค. 3,400 - 2,000 - 1,400 -
พักห้อง Studio   ที่อยู่ แม่น้ำ

 

 

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท    

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,350 -

3,000 -

1,700 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

3,850 -

3,000 -

1,700 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,500 -

3,000 -

1,700 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,350 -

3,000 -

1,700 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

3,500 -

3,000 -

1,700 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

 Al's Resort     

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,100 -

2,700 -

1,700 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

4,800 -

2,700 -

1,700 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

4,400 -

2,700 -

1,700 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,100 -

2,700 -

1,700 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,400 -

2,700 -

1,700 -

พักห้อง  Courtyard Deluxe     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Verticolor   

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,300 -

-

1,700 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,000 -

-

1,700 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,500 -

-

1,700 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

3,300 -

-

1,700 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,500 -

-

1,700 -

พักห้อง Superior Studio      ที่อยู่ เฉวง

 

The Hammock Samui Beach Resort     

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,400 -

-

1,700 -

21 ธ.ค. - 07 ม.ค.

4,400 -

-

1,700 -

08 ม.ค. - 31 มี.ค.

3,900 -

-

1,700 -

01 เม.ย. - 14 ก.ค.

3,100 -

-

1,700 -

15 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,600 -

-

1,700 -

พักห้อง  Superior Bungalow     ที่อยู่ หาดแม่น้ำ

 

Lazy Days Samui Beach Resort    

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,400 -

-

1,700 -

21 ธ.ค. - 07 ม.ค.

4,100 -

-

1,700 -

08 ม.ค. - 31 มี.ค.

3,900 -

-

1,700 -

01 เม.ย. - 14 ก.ค.

3,400 -

-

1,700 -

15 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,600 -

-

1,700 -

พักห้อง  Garden Bungalow     ที่อยู่ หาดละไม

 

Malibu Koh Samui    

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 19 ธ.ค.

4,200 -

2,400 -

1,500 -

20 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

-

 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

4,700 -

2,400 -

1,500 -

16 เม.ย. - 14 ก.ค.

4,200 -

2,400 -

1,500 -

15 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,700 -

2,400 -

1,500 -

พักห้อง  Superior Cottage     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Saboey Resort And Villas    

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 19 ธ.ค.

3,800 -

3,400 -

1,500 -

20 ธ.ค. - 05 ม.ค.

5,800 -

3,400 -

1,500 -

06 ม.ค. - 31 มี.ค.

4,300 -

3,400 -

1,500 -

01 เม.ย. - 10 ก.ค.

3,800 -

3,400 -

1,500 -

11 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,300 -

3,400 -

1,500 -

พักห้อง  Suite   ที่อยู่ หาดบางรักษ์

 

 

 Samui Palm Beach Resort   

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 19 ธ.ค.

3,600 -

2,800 -

1,700 -

20 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,500 -

2,800 -

1,700 -

11 ม.ค. - 25 เม.ย.

5,100 -

2,800 -

1,700 -

26 เม.ย. - 19 ก.ค.

4,200 -

2,800 -

1,700 -

20 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,100 -

2,800 -

1,700 -

01 ก.ย. - 31 ต.ค.

3,600 -

2,800 -

1,700 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 


 Chaweng Cove Beach Resort   

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,900 -

2,600 -

2,000 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,800 -

2,600 -

2,000 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,400 -

2,600 -

2,000 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,900 -

2,600 -

2,000 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,400 -

2,600 -

2,000 -

พักห้อง Superior Room      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

x2 Koh Samui Resort   

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 23 ธ.ค.

8,700 -

6,400 -

3,000 -

24 ธ.ค. - 05 ม.ค.

12,700 -

6,400 -

3,000 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

10,700 -

6,400 -

3,000 -

01 พ.ค. - 31 ก.ค.

8,700 -

6,400 -

3,000 -

01 ส.ค. - 15 ก.ย.

10,700 -

6,400 -

3,000 -

พักห้อง Spa Pool Villa    ที่อยู่ มะเร็ต

 

Al's Laemson Resort   


พักห้อง  Deluxe Villa     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Buri Beach Resort       

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

5,800 -

4,300 -

2,000 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

7,800 -

4,300 -

2,000 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,500 -

4,300 -

2,000 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,800 -

4,300 -

2,000 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,500 -

4,300 -

2,000 -

พักห้อง Deluxe Room      ที่อยู่ หาดแม่น้ำ

 

 Samui Resotel Beach Resort    

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

5,800 -

3,600 -

1,200 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

7,900 -

3,600 -

1,200 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,500 -

3,600 -

1,200 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,800 -

3,600 -

1,200 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,500 -

3,600 -

1,200 -

พักห้อง Superior Sea View Room     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.061-4695166

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique