tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน

เกาะสมุย - ทัวร์เกาะเต่า - เกาะนางยวน

รหัสทัวร์ SMKT 01 NR

วิธีการจอง

ประเภท ทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน

***************************

สถานที่ เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน

***************************

พาหนาะ เรือ Speed

Tel. 086-8833219 / 095-9481299 

วันบริการ เปิดบริการทุกวัน E-mail : tns_holiday@hotmail.com
จำนวน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป LINE ID :  samuitour

 

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เดินทางถึง เกาะสมุย
xx.xx

เดินทางถึงเกาะสมุย เข้าเช็ดอินโรงแรม........ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
06.30 รับประทานอาหารเช้า
07.30 รถรับจากโรงแรมที่พัก
08.30 รับตั๋วและอุปกรณ์ รับประทานอาหารว่างตอนเช้า (ที่ท่าเรือ )
09.00 เดินทางจากท่าเรือสู่เกาะเต่า
10.10 เดินทางถึงท่าเรือเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง-เกาะเต่า
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบนเกาะเต่า
13.00 เดินทางสู่เกาะนางยวน ลงดำน้ำดูปะการังหรือปีนเขาดูจุดมวิวที่เกาะนางยวน
15.00 เดินทางออกจากเกาะนางยวน
16.30 ถึงท่าเทียบเรือเกาะสมุย ส่งท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม พักผ่อนสบายๆ เดินทางกลับ
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
* รถรับส่งโรงแรม วันที่ทำทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )
* ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
* มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
* ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
* โรงแรม ห้องพัก จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

 

หมายเหตุ
* โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
* รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ
* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.
* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม
* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ถ้าต้องการรถรับและส่งท่าเรือเกาะสมุยหรือสนามบินเกาะสมุยไปโรงแรม เพิ่ม 600 บาท/คัน นั่งได้ 10 ท่าน

 


 

ราคาแพ็คเกจทัวร์รวมโรงแรม

 

 Amarin Samui Hotel

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ม.ค. - 15 ธ.ค.

2,800 -

2,000 -

1,400 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค. 3,400 - 2,000 - 1,400 -
พักห้อง Studio   ที่อยู่ แม่น้ำ

 

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,000 -

2,500 -

1,600 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

3,500 -

2,500 -

1,600 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,200 -

2,500 -

1,600 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,000 -

2,500 -

1,600 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

3,200 -

2,500 -

1,600 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

 Al's Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,200 -

2,700 -

1,500 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

4,900 -

2,700 -

1,500 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

4,500 -

2,700 -

1,500 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,200 -

2,700 -

1,500 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,500 -

2,700 -

1,500 -

พักห้อง  Courtyard Deluxe     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Verticolor

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

2,900 -

-

1,400 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

3,900 -

-

1,400 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,000 -

-

1,400 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

2,900 -

-

1,400 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,000 -

-

1,400 -

พักห้อง Superior Studio      ที่อยู่ เฉวง

 

Amity Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 15 ธ.ค.

3,300 -

2,400 -

1,500 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค.

4,000 -

2,400 -

1,500 -

16 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,700 -

2,400 -

1,500 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,300 -

2,400 -

1,500 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

3,700 -

2,400 -

1,500 -

พักห้อง House   ที่อยู่ หาดละไม

 

 

Malibu Koh Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 19 ธ.ค.

4,500 -

2,300 -

1,500 -

20 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,600 -

2,300 -

1,500 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

4,800 -

2,300 -

1,500 -

16 เม.ย. - 14 ก.ค.

4,500 -

2,300 -

1,500 -

15 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,800 -

2,300 -

1,500 -

พักห้อง  Superior Cottage     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Palm Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

3,800 -

-

1,400 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

-

-

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

5,100 -

-

1,400 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

3,800 -

-

1,400 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

5,100 -

-

1,400 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

3,800 -

-

1,400 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 

Celes Beachfront Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

5,400 -

2,500 -

1,600 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

-

-

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

7,900 -

2,500 -

1,600 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,400 -

2,500 -

1,600 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

7,900 -

2,500 -

1,600 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

5,400 -

2,500 -

1,600 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 

 Chaweng Cove Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,900 -

3,100 -

1,500 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

5,100 -

3,100 -

1,500 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,300 -

3,100 -

1,500 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,900 -

3,100 -

1,500 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,300 -

3,100 -

1,500 -

พักห้อง Superior Room      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Al's Laemson Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,500 -

3,100 -

1,500 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,300 -

3,100 -

1,500 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

4,800 -

3,100 -

1,500 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,500 -

3,100 -

1,500 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,800 -

3,100 -

1,500 -

พักห้อง  Deluxe Villa     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Casa de mar Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,900 -

3,100 -

1,600 -

21 ธ.ค. - 06 ม.ค.

6,400 -

3,100 -

1,600 -

07 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,400 -

3,100 -

1,600 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

4,900 -

3,100 -

1,600 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,400 -

3,100 -

1,600 -

พักห้อง Superior      ที่อยู่ หาดเฉวง


  

 Samui Buri Beach Resort 

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

5,600 -

4,100 -

1,700 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

7,800 -

4,100 -

1,700 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,200 -

4,100 -

1,700 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,600 -

4,100 -

1,700 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,200 -

4,100 -

1,700 -

พักห้อง Deluxe Room      ที่อยู่ หาดแม่น้ำ

 

 Samui Resotel Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

5,600 -

4,100 -

1,700 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,000 -

4,100 -

1,700 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,200 -

4,100 -

1,700 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,600 -

4,100 -

1,700 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,200 -

4,100 -

1,700 -

พักห้อง Superior Sea View Room     ที่อยู่ หาดเฉวง

 


 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique