tns_holiday@hotmail.com
061-4695166 / 086-8833219   

ทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน SMKT 02 พักบีไฮท์เดอะซีน บูทิค โอเต็ล แอท สมุย

ทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน SAKT 02 พักบีไฮท์เดอะ ซีน บูทิค โอเต็ล แอท สมุย 

 

รหัสทัวร์   :   SMKT 02 NR                                  วิธีการจอง

ประเภท    :   แพ็คเกจ 3 วัน 2 คิน                              -

สถานที่    :   เกาะสมุย - เกาะเต่า เกาะนางยวน                   -

พาหนะ    :   รถตู้ - เรือสปีด                                   Tel.  061-4695166 / 086-8833219 

วันบริการ :    เปิดบริการทุกวัน                                  Email : samuileisure@hotmail.co.th

จำนวน    :   ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป                               LIND TD : tnsholiday            

 

 

วันแรกของการเดินทาง     เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย

--.-- น.     ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาด

             ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หลังจากจุด

             ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย

             และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหินอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณะภาพไปเป็น

             เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม...

             หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

07.45 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์

08.00 น.     ถึงท่าเรือ เช็อิน รับอุปกรณ์ และรับประทานอาหารว่าง  ( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม  )

08.30 น.     เรือออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน

10.00 น.     เดินทางถึงเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง เกาะเต่า

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงที่ เกาะเต่า

13.00 น.     เดินทางสู่เกาะนางยวนลงดำน้ำดูปะการัง หรือ ปีนเขาขึ้นจุดชมวิวเกาะนางยวน

15.00 น.     เดินทางออกจากเกาะนางยวน กลับเกาะสมุย

16.30 น.     ถึงท่าเรือเกาะสมุย รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง     พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ

                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.     เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์โรงแรม

12.00 น.     รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเกาะสมุย 

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้

 โรงแรมที่พัก ที่ท่านเลือก 2 คืน ไม่มีอาหารเช้า

 ทัวร์รอบเกาะสมุย รถตู้ปรับอาหกาศ พนักงานขับรถ ( ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม )

 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารที่ยง อาหารว่าง

 อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )

 ค่าขึ้นเกาะนางยวน ( เฉพาะคนไทย ต่างชาติเพิ่ม 100 บาท / ท่าน )

 รถรับส่งที่เกาะสมุย ( ตามโปแกรม )

 ไกด์ทัวร์ประจำเรือ

 ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

หมายเหตุ

  โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล

 ทัวร์รอบเกาะสมุย สถานที่ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม

 รถรับและส่ง วันที่ทัวร์ทางทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น

 แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ

 เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.

 ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

บีไฮน์ เดอะ ซีน บูทิค โฮเต็ล แอท สมุย   

ช่วงเข้าพัก ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสิม เด็กไม่มีเตียงเสริม
21 ก.ย. - 19 ธ.ค. 4,000 - 2,300 - 1,500 -
20 ธ.ค. - 20 ก.ย. 4,300 - 2,300 - 1,500 -
พักห้อง Deluxe   ที่อยู่ ใจกลางเฉวง ไนซ์บาร์ซ่า ใกล้เซ็ลทรัลเฟสติวัลเกาะสมุย

  

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.061-4695166

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique