tns_holiday@hotmail.com
061-4695166 / 086-8833219   

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน (เรือใหญ่)

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน  ATDA 01 NR

 icon_promotion

 

หมู่เกาะที่สวยงามแห่หนึ่งในทะเลอ่าวไทย ได้รับสมญานามว่า  อ่างทองของอ่าวไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับรายการทัวร์แบบเช้าไปเย็นกลับของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะมุย หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 42 เกาะ เกาะอยู่ห่างจากเกาะสมุยทางทิศตะวันตก 25 กม. ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2523 ครอบคลุมเนื้อที่ 102 ตร.กม. ( เป็นน้ำทะเลถึง 84 ตร.กม. ) เกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุด และ เกาะท้ายเพลา สภาพของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน สูงชัน ( ยกเว้นเกาะพะลวย ) จุดสูงสุดของระดับน้ำทะเลปานกลางราว 396 ม. อยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ฝั่งมีความลึกเฉลี่ย 8-10 เมตร ได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ำตาปีสูง ทำให้น้ำทะเลมีความโปร่งใสน้อย แนวผาสูงชันบริเวณชายฝั่งมีถ้ำและโพรงหิน บางแห่งเป็นอุโมงค์ยาว และเป็นที่ทำรังของนกนางแอ่น ผืนป่าดงดิบแล้งครอบคลุมพื้นที่เกาะขนาดใหญ่ ลริเวณไหล่เขาและตามล่องลำธารมีพันธ์ไม้หายาก คือ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง ซึ่งพบเฉพาะเกาะวัวตาหลับและเกาะสามาส้า ภูมิประเทศเต็มไปด้วยเขาหินปุน สูงชัน สัตว์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็ก เช่น เต่าตนุ งูเหลือม นกแ๊ก เหยี่ยวแดง ลิงแสม รวมทั้งค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์ป่าที่พบเฉพาะเกาะวัวตาหลับเพียงแห่งเดียว

 

  

 

  

   

กำหนดการ

07.30 น.          รถตู้รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.          เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ช่วงเช้าเรามีบริการ ชา กาแฟ ขนมปัง ผลไม้ ไว้บริการท่านบนเรือ

10.00 น.          เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่าน

                       สามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยภายใน ถ้ำบัวโบก

                       จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทราย หรือ ดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชาวหาด

12.30 น.          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมผลไม้

13.30 น.          ชมปิเล๊ะ หรือ ทะเลใน หุบเขาที่งดงามแห่งหนึ่งในประเทศที่ เกาะแม่เกาะ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่าน

                       สนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง ท่านที่มีกิจกรรมพายเรือคยัค จะเริ่มพายคยัคชมความงามของแก่งหิน ลอดถ้ำ สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม

                       ของมวลหมู่เกาะอย่างใกล้ชิด จากนั้นก็เข้าชม ทะเลใน และสนุกสนานกับการว่ายน้ำ หรือ ดำน้ำดูปะการัง ตามอัธยาศัย ก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง

15.30 น.          ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทอง ด้วยความประทับใจ ระหว่างทางเรามีบริการ เครื่องดื่มเย็น ๆ และขนมบนเรือ

17.00 น.          ถึงท่าเรือหน้าทอน รถตู้ปรับอากาศรับส่งท่านที่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 


 

อัตราค่าบริการ

 

โปรแกรม A  ดำน้ำตื้น ดูปะการัง / Snorkeling & Sigh Seeing Tour  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 900 บาท ราคาเด็ก 4-11 ปี ราคาท่านละ 450 บาท

 

โปรแกรม B พายเรือคยัค ดำน้ำตื้นดูปะการัง / Kayking / Snorkeling & Sigh Seeing Tour  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 1,300 บาท ราคาเด็ก 4-11 ปี ราคาท่านละ 650 บาท

 


 

ราคานี้รวม 

* ค่าอาหารว่างตอนเช้า อาหารกลางวัน  อาหารว่างช่วงบ่าย

* ค่ารถรับและส่ง โรงแรมที่พัก - ท่าเรือ - โรงแรมที่พัก

* ค่าเรือนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมไกด์คอยดูแลบริการตลอดเส้นทาง

* ค่าหน้ากากดำน้ำ - เสื้อชูชีพ

* ค่าเรือหางยาวเข้าอุทยาน

* ค่าประกันภัยการดเินทางทางทะเล

 

ราคานี้ไม่รวม

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ  ผู้ใหญ้ 40 บาท เด็ก 20 บาท ( สำหรับคนไทย )  ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท ( สำหรับชาวต่างชาติ )

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

 

หมายเหตุ

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบ

                    เวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่

                                    อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และ

                       อาหารทะเลที่จัดให้มุสสลิมสามารถรับประทานได้                     

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  :  @kohsamui

  

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.061-4695166

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique